Organisatie

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Visie en missie

Oase Oosterbeek is een initiatief van voormalig pastor Hans Lammers. De stichting Oase Oosterbeek zorgt, samen met een groot aantal vrijwilligers, voor de realisatie van dit initiatief. Dit wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van vele donateurs, van kerken en andere organisaties, en van fondsen. Wilt u ook bijdragen zie dan onze vrienden-pagina.

Vanuit een christelijke inspiratie biedt Oase Oosterbeek ruimte aan iedereen die een plek zoekt waar je zomaar binnen kunt lopen om tot jezelf te komen of om anderen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Oase Oosterbeek is een huis waar mensen die de balans in hun leven kwijt zijn, de ruimte vinden waarin ze nieuwe oriëntatie kunnen zoeken.

Oase Oosterbeek is een vrijplaats voor mensen die zich willen verdiepen in levens- en zinvragen. En Oase Oosterbeek biedt de gelegenheid aan hen die zich willen inzetten voor hun medemens om hun inspiratie concreet gestalte te geven.

Tijdens de inloop is ook individueel gesprek mogelijk of kan een afspraak worden gemaakt voor zo’n gesprek buiten inlooptijden.

Bestuur

Voorzitter: Yvo van Kuijck
Secretaris: Dick van der Meer
Penningmeester: vacature
Lid: Harry de Vries

Vrijwilligers

Oase Oosterbeek werkt met vrijwilligers.
– Gastvrouwen en gastheren voor de inloop
– Gastvrouwen en gastheren tijdens de lunch op dinsdag
– Kookclub voor de lunch
– Koffie schenkers tijdens lezingen
– Webmaster
– Organisatorische medewerkers
– Bestuursleden

We kunnen altijd meer hulp gebruiken.

Wilt u betrokken zijn bij Oase? Vindt u het ook waardevol om iets voor een ander te kunnen betekenen?
Wij zoeken:
– donateurswerver: vacature details;
– gastvrouwen en gastheren die de inloop begeleiden op de maandagochtend of de donderdagmiddag;
– penningmeester voor het Bestuur;
– een secretarieel/administratieve kracht voor een paar uur per week.
Lijkt het u leuk om een van deze taken op u te nemen, stuur dan een mail naar info@OaseOosterbeek.nl t.a.v. Hans Lammers.

Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning, toerusting en verdieping. Daarnaast hebben we jaarlijks een gezellige bedankavond.

Stichting

Op 1 september 2014 is de stichting Oase Oosterbeek opgericht. Oase Oosterbeek is een initiatief van voormalig pastor Hans Lammers.

KvK nummer: 61449709
Rekeningnummer: NL52 RABO 0191 8770 50
De belastingdienst heeft de stichting Oase Oosterbeek aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen.


“De ondertekening van de oprichtingsakte van de stichting bij de notaris op 1 september 2014 door initiatiefnemer Hans Lammers en voorzitter Yvo van Kuijck.”

De doelstelling van de stichting Oase Oosterbeek is het realiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit Oosterbeek en omgeving waar zij tot zichzelf kunnen komen, stilte of rust kunnen vinden, zaken op een rij kunnen zetten, inspiratie kunnen opdoen en bemoedigd en geholpen kunnen worden.

Documenten

Beleidsplan: Beleidsplan 2014-2016.

Jaarverslag 2018: de Jaarstukken 2018 van de Stichting Oase Oosterbeek.
Jaarverslag 2017: de Jaarstukken 2017 van de Stichting Oase Oosterbeek.
Jaarverslag 2016: de Jaarstukken 2016 van de Stichting Oase Oosterbeek.
Jaarverslag 2015: de Jaarstukken 2015 van de Stichting Oase Oosterbeek.
Jaarverslag 2014: de Jaarstukken 2014 van de Stichting Oase Oosterbeek.