Vrienden

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Informatie voor vrienden

Oase Oosterbeek wordt financiëel ondersteund door vele vrienden, door kerken en andere organisaties, en door fondsen. Daarnaast ontvangt Oase Oosterbeek ook giften, al dan niet met een bijzondere aanleiding. Deze financiële ondersteuning blijft belangrijk voor de groei en bloei van Oase Oosterbeek. Daarom zijn giften en donaties zeer welkom. Dat kan op IBAN nummer NL52 RABO 0191 8770 50 ten name van Stichting Oase Oosterbeek.

U kunt ook vriend van Oase Oosterbeek worden. Download het formulier:
formulier-aanmelding-vriend-en-donateur-oase-oosterbeek

De belastingdienst heeft de stichting Oase Oosterbeek aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het formulier van de belastingdienst en een handleiding vindt u hier:
Overeenkomst periodieke gift aan Oase Oosterbeek
Handleiding overeenkomst periodiek gift

ANBI
Rabobank
Janivo
Kansfonds

Logo_Oranje_Fonds_BLOK

Donateurs

Stichting Oase Oosterbeek ontvangt financiële bijdragen van:
– Stichting Vrienden van de Bernulphus
– Stichting A.C. van Deventer
– Katholieke Stichting Kadervorming
Janivo Stichting
Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem en Omstreken
Kansfonds
Franciscusfonds
Commissie Projecten in Nederland van KNR
Oranje Fonds (vrienden Oranje Fonds)
alsmede opbrengsten uit collectes en donaties van anonieme gevers.