Bijdrage Fonds Franciscus

Fonds Franciscus

Dit jaar heeft Oase Oosterbeek opnieuw een bijdrage mogen ontvangen vanuit het Fonds Franciscus. Dit speciale fonds van het Kansfonds ontwikkelt een programma dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van inloophuizen zoals Oase Oosterbeek. Binnen dit programma kan de coördinator van Oase Oosterbeek deelnemen aan een leertraject Presentie bestaande uit een masterclass en intervisiebijeenkomsten met coördinatoren van andere inloopcentra. Verder zijn er ook mogelijkheden tot advies en coaching, training op het gebied van vrijwilligersbeleid en meer programmaonderdelen. Daarmee steunt Fonds Franciscus met kennis, tijd en geld plekken waar mensen in sociale nood terechtkunnen. Steun waar Oase Oosterbeek erg dankbaar voor is.