Steun Oase Oosterbeek

Oase Oosterbeek wordt mogelijk gemaakt door donateurs zoals u. Bedrijven, fondsen en particulieren die Oase Oosterbeek een warm hart toedragen. Steeds meer mensen hebben een veilige haven nodig, zoals Oase Oosterbeek. Een plek waar het veilig is en waar mensen verbinding met elkaar kunnen zoeken. Daarvoor is een geschikte ruimte nodig en zorgvuldige, professionele betrokkenheid en aanwezigheid.

De vrijwilligers krijgen een opleiding in de presentiebenadering, zodat ze tegen de bezoekers kunnen zeggen: ik blijf bij je als het moeilijk is. De vrijwilligers worden hierbij goed en duurzaam ondersteund. Dit vraagt om een investering, ook in geld. We kunnen dus niet zonder u. U kunt ons al voor een klein bedrag steunen.

Rekeningnummer: NL52 RABO 0191 8770 50 t.n.v. stichting Oase Oosterbeek.

Als u Oase Oosterbeek vijf jaar achter elkaar wilt steunen, krijgt u een belastingvoordeel. Dat kan de helft van uw gift schelen. Zo kunt u uw gift verhogen zonder extra kosten. Vul daarvoor het formulier Overeenkomst periodieke gift in van de Belastingdienst. Stuur het formulier in tweevoud naar:

Secretariaat Oase Oosterbeek
Prins Bernhardlaan 6
6866 BX Heelsum

Of per mail naar: info@oasemail.nl

Oase Oosterbeek is fiscaal aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.