In gesprek over omgevingsvisie

Vandaag hadden we bezoek van beleidsmedewerkers Joep en Martin van de gemeente Renkum. Ze zijn bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Die visie geeft weer waar we in de toekomst met de gemeente heen willen en welke onderwerpen daarin belangrijk zijn.
Daar wilden we natuurlijk graag over meepraten. We hadden een interessant gesprek over zonnepanelen, deelauto’s, afval en de buurtbus. Maar uiteraard ook over het belang van ontmoetingsplekken in de gemeente. Zeker nu spontane ontmoetingen steeds lastiger worden, mensen met een boogje om je heen lopen en soms slecht herkenbaar zijn met die mondkapjes op.
Bij Oase ontmoeten we elkaar nog steeds twee keer per week. Zolang je op je stoel zit zonder mondkapje. En dat is best prettig, iemand weer even aan kunnen kijken. Laten we hopen dat we dat in de toekomst weer zonder beperkingen kunnen doen.