“Leer goed te doen, zoek recht!”

Met deze woorden sprak een oude profeet zo’n 700 jaar voor Christus zijn mensen toe. Volgens hem had God genoeg van de religieuze praktijken van die tijd. Maatschappelijk had niemand er nog iets aan. Het was beter om op te komen voor de wezen en de weduwen.

Vandaag de dag vormt de zorg voor weduwen en wezen niet onze allereerste prioriteit. We hebben in onze maatschappij vooral te kampen met eenzaamheid. Bijna de helft van de Oosterbekers geeft aan weleens eenzaam te zijn, onder 65-plussers is dit meer dan de helft. Bij een klein deel van hen neemt dit ernstige vormen aan. Het zal niet verbazen dat de meeste mensen hier niet voor uit durven te komen, ze ervaren een hoge drempel. Eenzaamheid is daardoor één van de maatschappelijke problemen die vaak ongezien blijft.


Zoek recht

Tot je recht komen kan een mens alleen wanneer er ruimte voor je is. Dat doen wij door een plaats te bieden van gewone gastvrijheid voor iedereen. We oefenen ons in laagdrempeligheid, gezelligheid en het bieden van een luisterend oor. Vier middagen in de week zijn we open en op twee middagen bieden we een warme middagmaaltijd. Daarnaast kan iedereen die daar behoefte aan heeft om een persoonlijk gesprek vragen, met één van de vrijwilligers of met een pastorale professional.

Dat betekent dat mensen bij Oase echt gehoord worden en tot hun recht kunnen komen. Dat wil ook zeggen dat als iemand onrecht is aangedaan, op welke manier dan ook, dat we voor die persoon opkomen. Je staat er niet alleen voor en krijgt de kans anderen te ontmoeten in een omgeving die gastvrij is en die sociaal gezien veilig is. Er wordt doorgevraagd, ook als het gespreksonderwerp soms plots even een laagje dieper gaat. En we delen het gewone leven, eten, drinken en de momenten dat er gelachen kan worden.

Leer goed te doen

Wat we voor ogen hebben gaat niet vanzelf. We zijn een initiatief dat bestaat dankzij vrijwilligers. Samen vormen we een groep met allerlei achtergronden en verschillende taken. Er zijn gastheren en -vrouwen, koks, chauffeurs en mensen die ondersteunende taken doen. Samen zetten we ons bewust in voor een mooiere maatschappij, ook omdat we daar zelf gelukkiger van worden. In ons werk geeft de ABCD-methode ons handvatten en werken we volgens de presentiebenadering. Door middel van training en intervisie ondersteunen we elkaar hierin, zo vormen we een gemeenschap van mensen die aan elkaar verbonden zijn en nog iedere dag kunnen leren.

Zo is Oase Oosterbeek een open en gastvrije ontmoetingsplaats voor iedereen, waar gasten en vrijwilligers het samen gezellig maken. Eigenlijk doen we niet zoveel bijzonders, maar juist dat alledaagse is voor veel mensen van onschatbare waarde. We hebben daar een woord voor dat we onderling vaak gebruiken, we noemen dat: ‘het kleine goede’.

Jeroen van Slooten