Nieuwe lockdown

De zaterdagavond afgekondigde lockdown maakt dat ook Oase Oosterbeek opnieuw het coronabeleid onder de loep neemt en op basis hiervan keuzes moet maken. Hierin spelen zoals steeds drie zaken een belangrijke rol:

Poster Oase Corona
  • We mogen open blijven. We vallen onder “Locaties voor georganiseerde dagbesteding en opvang voor kwetsbare groepen” die door de rijksoverheid als open locatie genoemd worden. We kijken hiervoor ook naar de adviezen van Netwerk DAK, waar wij onderdeel van zijn.
  • Bezoekers moeten ons veilig kunnen bezoeken. Dat wil zeggen dat we onverminderd vragen onze maatregelen zoals ze op de deur en op de tafels vermeld zijn nageleefd worden.
  • Vrijwilligers moeten zich veilig voelen hun taak binnen Oase Oosterbeek uit te kunnen voeren. Daarbij speelt hun verantwoordelijkheid voor de huiselijke- en familiekring mee, deze gaat boven het vrijwilligerswerk. 

We hebben besloten dat we onder deze voorwaarden open zullen blijven. De ruimte die we van de overheid hiervoor krijgen betekent ook een verantwoordelijkheid. We zullen daarom alleen open zijn voor de algemene inloop op dinsdag, woensdag en donderdag. Activiteiten en maaltijden zullen tijdens de lockdown stoppen. Verder vragen we alle bezoekers en vrijwilligers de afspraken in onze huiskamer in acht te nemen:

  • thuisblijven bij klachten
  • handen ontsmetten bij binnenkomst
  • hoesten of niezen in je elleboog
  • een mondkapje dragen zolang je niet op een van de vaste zitplaatsen zit
  • anderhalve meter afstand bewaren tot andere bezoekers en vrijwilligers

Deze maatregelen gelden ongeacht je vaccinatie, booster of doorgemaakte besmetting. We vragen hier niet naar.

Zo willen we ook in deze periode een warme en gastvrije plek zijn voor iedereen die behoefte heeft aan contact met anderen en dat niet op andere plaatsen kan vinden.