Space for Grace

Op vrijdag 18 november hadden we bijzonder bezoek. Zo’n 30 deelnemers van het programma Space for Grace waren te gast in onze huiskamer.

Space for Grace is een programma van het fonds Porticus dat Katholieke initiatieven wil helpen met het zoeken naar nieuwe manieren om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Samen met initiatieven zoals bijvoorbeeld gemeenschappen, parochies of moderne kloosters nemen we deel aan een creatief programma waar we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen met experimenteren en innoveren. De aan het programma gekoppelde financiële bijdrage van Porticus helpt ons de komende drie jaar in onze begroting.

De afgelopen drie jaar hebben we deelgenomen aan een vergelijkbaar programma van Fonds Franciscus waar we veel van hebben geleerd. We zien mede daarom uit naar de samenwerking binnen Space for Grace.