Steun van KNR-PIN en Steunfonds DISK

Oase Oosterbeek heeft een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN) ontvangen. Daarnaast ontvingen we een bijdrage van Steunfonds DISK. Daar zijn we erg blij mee!

Door de KNR-PIN werd opgemerkt dat de Oase een mooi kleinschalig initiatief is dat, zoals uit de jaarverslagen blijkt, langzamerhand een plek weet te verwerven in de samenleving van Oosterbeek. Er is veel sympathie, maar helaas nog geen structurele financiering.

Het Steunfonds DISK schreef “Het bestuur heeft grote waardering voor uw
initiatieven en inzet om tot een inloop activiteit te komen. Het is belangrijk werk.”

Het vinden van structurele financiering is een moeilijke opgave. Juist daarom is Oase Oosterbeek zo dankbaar dat ze voor het voortbestaan kan rekenen op donateurs en fondsen. Dat loopt van incidentele actie’s zoals de statiegeldactie van de Coop, tot een programma voor de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland door Fonds Franciscus.

Draagt u Oase Oosterbeek ook een warm hart toe? Steun ons dan, we kunnen uw hulp goed gebruiken.