Stichting Oase Oosterbeek opgericht!

oprichting Oase Oosterbeek

Op 1 september jl. was het dan zover. De stichting “Oase Oosterbeek” werd formeel opgericht. Initiatiefnemer Hans Lammers en voorzitter Yvo van Kuijck ondertekenden samen met de notaris de oprichtingsakte. Naast Yvo van Kuijck bestaat het bestuur van Oase Oosterbeek uit Dick van der Meer (secretaris) en Ron Dubbeldam (penningmeester). Inmiddels is onze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst en hebben we een eigen bankrekening geopend waarop giften overgemaakt kunnen worden. Het rekeningnummer is: NL52 RABO 0191 8770 50. De ANBI-status is aangevraagd.