Taalcafé

Taalcafé Oosterbeek: voor taal en ontmoeting!

Werkgroep Samen in Oosterbeek heeft initiatief genomen tot het opnieuw opstarten van een taalcafé in Oosterbeek. In het verleden was het taalcafé al een vast onderdeel van Oase Oosterbeek, wij hebben ons daarom uiteraard aan dit mooie initiatief verbonden. Het taalcafé vindt opnieuw plaats in de huiskamer van Oase Oosterbeek.

Taalcafé Oosterbeek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwkomers wil ontmoeten en Nederlands met hen wil spreken. Dat is belangrijk want je voelt je ergens pas thuis als je de taal spreekt, genoeg buurtgenoten kent en een nieuw netwerk hebt opgebouwd.

Taalcafé brengt bewoners en nieuwkomers op een gezellige manier met elkaar in contact. Wekelijks wordt een thema behandeld met de bijbehorende woordenlijst en daarna gaan de deelnemers in kleine groepjes met elkaar in gesprek en worden er spelletjes gedaan.

Integratie leer je niet uit een boekje. Dat begint met ontmoeting en Nederlands spreken met je dorpsgenoten!

Taalcafé wordt bij voldoende belangstelling 2 x per week georganiseerd:

  • Op maandagochtend van 10.00-11.30 uur voor vrouwen (niet voor kinderen).
  • Op woensdagavond van 20.00-21.30 uur (gemengde groep)*.

Graag tot ziens bij taalcafé!

*Dit is een nieuwsbericht, kijk voor actuele informatie over activiteiten altijd even in onze agenda.

Voor opgave en informatie stuur een email naar: taalcafe.Oosterbeek@gmail.com
Click here to view this information in other languages.