Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Taalcafé
Vanaf 16 januari is er op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur een inloop in onze huiskamer. De inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten. Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Voor meer informatie: op de dinsdagmiddag in Oase of via telefoonnummer 026-3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Op: 7 februari, 21 maart, 2 mei en 6 juni.
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.
Voor woensdag 7 februari wordt er ‘Hoe word je een stoicijn’ van Massimo Pigliucci gelezen.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Programma 2017 – 2018

Lezing en boekpresentatie op dinsdag 23 januari 20.00-22.00 uur
Jeroen Hendriksen is de auteur van het boek Rimpelingen, autobiografisch schrijven voor kankerpatiënten.

Hij is zelf kankerpatiënt en is door het schrijven van zijn eigen levensverhaal in aanraking gekomen met de bijzondere kracht van schrijven. Behalve voor patiënten blijkt zijn aanpak voor een zeer brede groep niet-patiënten interessant. Mensen willen vooral schrijven over de essentie en de zin van het leven, over zaken die echt belangrijk zijn. Onderwerpen uit de lezing zijn dan ook: de werking van autobiografisch schrijven, leven in het hier en nu, zingeving, kwetsbaarheid, veerkracht en spiritualiteit.
Deze avond vertelt Hendriksen over het ontstaan van zijn boek en de kracht van het schrijven van je levensverhaal. Hij doet dat aan de hand van een stukje theorie, een hoop ervaring en het doen van verschillende schrijfoefeningen samen met de aanwezigen.
Vrijwillige bijdrage.

Lezing op dinsdag 20 maart 20.00-22.00 uur
Karen van Rooijen is als kind en jongvolwassene mantelzorger geweest van haar ernstig zieke moeder.
Zij gaat vertellen over hoé verbinding, herkenning en erkenning haar sterker hebben gemaakt en heeft doen besluiten haar eigen praktijk voor verlies en rouw begeleiding te starten. Zij gaat vertellen over hóe het delen van je verhaal helpend en versterkend kan zijn (als je dit durft).
Karen vertelt over: de krachtige werking van het delen van je verhaal.
Vrijwillige bijdrage.