Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Elke dinsdag 12.00-13.30 uur is er een inloop met eenvoudige lunch, waarbij we luisteren naar een tekst uit “Brood voor onderweg” van Harrie Nouwen.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.


‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe
Een intieme liefdesverhouding maakt een mens gelukkig, maar waarom is het zo moeilijk om die te vinden, laat staan in stand te houden? Veelgehoorde verklaringen wijzen in de richting van individualisering, misbruik, mondige vrouwen en besmuikte mannen. In die boek biedt Paul Verhaeghe een andere kijk: de belangrijkste intieme relatie is die met ons eigen lichaam. Zonder een goede afstemming op je eigen lijf is een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk.
Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk onderzoekt Verhaeghe actuele kwesties en vragen rondom intimiteit: hoe dachten en denken we over de kloof tussen lichaam en geest? Is die splitsing niet achterhaald? Hoe zien we ons eigen lichaam nu het internet de plaats van de kerk ingenomen heeft? Welke rol speelt opvoeding in de verhouding tot je eigen lichaam? Wat is de invloed van traumatische ervaringen zoals geweld en seksueel misbruik? Zijn we überhaupt in staat om samen te vallen met onszelf? En: hoe kunnen we een duurzame intieme relatie opbouwen met iemand anders?

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Cursus autobiografisch schrijven, confronterend en boeiend
In januari las ik in Hoog en Laag een interview met Jeroen Hendriks over de cursus autobiografisch schrijven, die hij ging geven in Oase Oosterbeek. Het sprak me meteen aan. Na jarenlang over anderen te hebben geschreven, leek het me leuk nu eens over mezelf te schrijven en na te denken over dat wat belangrijk is geweest in mijn leven. ‘De rode draad ontdekken’, zoals Jeroen Hendriks het aankondigde . Op 11 februari was het zover, zeven mensen schaarden zich om de tafel in de zaal van Oase en het feest -want dat was het voor mij- kon beginnen. Meteen bleek dat niet iedereen dezelfde verwachting van de cursus had, waardoor er twee mensen afvielen. Om de twee weken komen we bij elkaar en bespreken we wat iedereen met de huiswerkopdracht heeft gedaan. Leidraad daarbij is het boek Rimpelingen, dat Jeroen heeft geschreven speciaal voor mensen met kanker die de balans willen opmaken van hun leven, maar eigenlijk voor iedereen die wil reflecteren op zijn of haar leven tot nu toe. Het is heel bijzonder om bewust terug te gaan in je leven en er belangrijke momenten, kantelmomenten en verdrietige momenten uit te lichten. Dat is confronterend, maar wel heel goed. De schrijfopdrachten voor thuis kun je net zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Binnen de groep is een sfeer van vertrouwen ontstaan. Daarin heeft Jeroen zeker een aandeel, want hij is zelf heel open over wat er in zijn leven is gebeurd. Door je verhaal te delen en de ander de gelegenheid te geven om vragen te stellen, komt er meer inzicht. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en loopt nog tot eind april. Het is niet de bedoeling dat de deelnemers dan een kant en klare biografie af hebben, maar een eerste aanzet van je eigen levensverhaal staat dan wel op papier. Ook is er inzicht gekomen in waarom bepaalde dingen zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. En natuurlijk is dat voor iedereen anders.

Programma 2018 – 2019

Lezing: Ouder worden, hoe wordt mijn kwaliteit van leven?

Op donderdag 6 juni geeft Marja Jellesma-Eggenkamp een lezing in Oase Oosterbeek over de ouderenzorg met de titel: Ouder worden: hoe wordt mijn kwaliteit van leven?
Ouder worden is iets waar mensen vaak tegenop zien omdat het voor hen te maken heeft met verlies – van zelfstandigheid, van fysieke vermogens, soms ook van de vertrouwde woonomgeving, van een sociaal netwerk, van geestelijke capaciteiten. Dat alles hoort er zeker bij, maar het is niet het hele plaatje. Oud zijn kan goed samengaan met het ervaren van kwaliteit van leven, al gebeurt dat niet vanzelf.
In deze lezing wordt aandacht geschonken aan wat mensen verwachten van het ouder worden, wat daarbij belangrijk is om te weten. Maar ook aan de vraag wat ze er zelf mee kunnen, hoe je het ouder worden zinvol en waardevol kan ervaren.
Vanwege de beperkte ruimte willen we u vragen u vooraf voor deze lezing op te geven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: Donderdag 6 juni, 19.30 – 21.30 uur
Door Marja Jellesma-Eggenkamp, klinisch geriater n.p.
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Terugblik Internationale Vrouwendag

Met 16 vrouwen en 5 kinderen hebben we in Oase op 8 maart internationale vrouwendag gevierd. Flory, de initiatiefneemster, was er als eerste om de slingers op te hangen en om het lekkers dat ze gemaakt had uit te stallen. De tafel werd al snel gevuld door de lekkernijen die de gasten meebrachten. Flory heette iedereen welkom en las voor:

8 maart is een dag met geschiedenis. Het is een dag van nadenken over vrouwenrechten en discriminatie.
Het is een dag van vrouwensolidariteit van over de hele wereld.
Maar voor ons nu en hier is het een reden om te feesten.
Het is een dag van diversiteit en daarom feesten wij met gerechten van verschillende culturen.

Voor elke gast had Flory een “mooie momenten pot” gemaakt: Voor mooie herinneringen, gedachten en dromen.

Gespreksavonden: Het Leerhuis van het Leven
Hans Lammers verzorgt 4 bijeenkomsten over wezenlijke thema’s die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: Donderdag 25 april van 19.30 – 21.30 uur (4e bijeenkomst)
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl
Kosten voor deelname: vrijwillige bijdrage