Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Taalcafé
Op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00uur is ere en inloop in onze huiskamer. De inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten. Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Voor meer informatie: op de dinsdagmiddag in Oase of via telefoonnummer 026-3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Op 22 januari wordt het boek “Oud genoeg om dood te gaan” van Barbara Ehrenreich, winnaar van de Erasmusprijs 2018, besproken. Het boek is een vlijmscherp pleidooi voor een goed leven. Ieder mens ontdekt een keer dat het leven eindig is. Sommigen beseffen het als kind al, anderen pas wanneer de eerste grijze haren zich aandienen. Vaak proberen we dat besef zo snel mogelijk weer te verdringen, of we gaan ons ertegen verzetten met zalfjes, pilletjes of preventief medisch onderzoek. En dat is een misverstand, betoogt Ehrenreich in dit heerlijk nuchtere, geestige en tegelijkertijd diepgravende boek. De mens heeft namelijk nauwelijks invloed op het verouderingsproces, in elk geval veel minder dan de gezondheidsindustrie ons wil doen geloven. Het enige wat we kunnen kopen is de illusie dat we de boel onder controle hebben. En daar koop je uiteindelijk natuurlijk niet veel voor. Wat ons te doen staat is zowel eenvoudig als lastig: we moeten onze sterfelijkheid accepteren en onzekerheid aanvaarden. Wat Ehrenreich beschrijft zou iedereen moeten interesseren.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Cursus Autobiografisch schrijven
Bij voldoende deelname (minimaal 6 personen) zal Jeroen Hendriksen in Oase een cursus autobiografisch schrijven geven. De geplande data zijn de volgende maandagen: 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart. De cursus is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Reken voor het uitwerken van opdrachten 1-2 uur per keer.

De cursus kent nog een zevende bijeenkomst die gezamenlijk wordt afgesproken.
Tijdens deze bijeenkomst presenteert ieder zijn/haar levensverhaal aan de hand van de rode draad (het centrale thema) die zichtbaar is geworden in de eigen autobiografie.

De cursus wordt gegeven op basis van het boek “Rimpelingen”, door Jeroen geschreven. Dit boek kost 22,95 en kan de eerste bijeenkomst bij Jeroen gekocht worden.

Naast het boek vraagt Oase een bijdrage van €10,- voor koffie en thee tijdens de hele cursus.

Aanmelden kan via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of neem voor informatie even contact met Jeroen Hendriksen op: j.hendriksen132@upcmail.nl

Programma 2018 – 2019

Gespreksavonden: Het Leerhuis van het Leven
Hans Lammers verzorgt 4 bijeenkomsten over wezenlijke thema’s die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen Eerste bijeenkomst “Leerhuis van het Leven”: Grenzen aan het goede.

Op donderdag 24 januari 2019 tijdens de tweede bijeenkomst van het ‘Leerhuis van het Leven’ staat het thema ‘kwetsbaarheid’ centraal. Het gesprek wordt ingeleid aan de hand van het verhaal uit Genesis 2-3 dat meestal het verhaal van de ‘zondeval’ wordt genoemd, maar nu gelezen wordt als een verhaal over de kwetsbaarheid als een wezenskenmerk van mensen. Vervolgens zal de actualiteit van het begrip kwetsbaarheid, meestal gebruikt om een bepaalde groep – ‘kwetsbare mensen’ – aan te duiden onder de loep worden genomen aan de hand van een passage uit het boek ‘De Zorgval’ van Andries Baart en Christa Carbo. Tijdens het aansluitende gesprek zullen we verkennen wat wij onder kwetsbaarheid verstaan en wat dat voor de deelnemers betekent.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: Donderdag 24 januari van 19.30 – 21.30 uur
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl
Kosten voor deelname: vrijwillige bijdrage


Op donderdag 14 maart 2019 tijdens de derde bijeenkomst richten we ons op een fenomeen dat helaas een sterke groeit doormaakt: de ervaring van nutteloosheid door een steeds grotere groep mensen. We richten ons daarbij vooral op de nauwe verbondenheid tussen werk (een inkomen verdienen) en (zelf)waardering en doen dat aan de hand van de beroemde Bijbelse parabel van de ‘werkers van het elfde uur’. Vervolgens maken we de stap naar de actualiteit aan de hand van een tekst van de Amerikaanse socioloog Richard Sennett die spreekt over het ‘spook van de nutteloosheid’ dat opdoemt wanneer mensen hun talenten niet meer kunnen inzetten in het kader van werk dat hen waardering oplevert. Daarbij wijst Sennett op de groep ouderen die niet alleen steeds ouder worden en dus een groter deel van hun leven buiten het arbeidsproces staan, maar waar men ook op steeds lagere leeftijd toe gerekend wordt. In het aansluitende gesprek zal het gaan over de vraag hoe we om willen/kunnen gaan met de talenten van mensen en de waardering die verbonden is met de inzet van die talenten voor de samenleving. In dat kader kan ook het ‘basisinkomen’ onderwerp van gesprek zijn.

Op donderdag 25 april 2019 is de vierde bijeenkomst van het ‘Leerhuis van het Leven’.