Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Taalcafé
Op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00uur is ere en inloop in onze huiskamer. De inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten. Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Voor meer informatie: op de dinsdagmiddag in Oase of via telefoonnummer 026-3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Op: 7 februari, 21 maart, 2 mei en 6 juni.
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.
Het volgende boek dat de leesgroep gaat lezen is ‘Donker woud’ van Nicole Krauss. We bespreken dit boek op woensdag 21 maart.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Programma 2017 – 2018

Lezing op dinsdag 20 maart 20.00-22.00 uur
Karen van Rooijen is als kind en jongvolwassene mantelzorger geweest van haar ernstig zieke moeder.
Zij gaat vertellen over hoé verbinding, herkenning en erkenning haar sterker hebben gemaakt en heeft doen besluiten haar eigen praktijk voor verlies en rouw begeleiding te starten. Zij gaat vertellen over hóe het delen van je verhaal helpend en versterkend kan zijn (als je dit durft).
Karen vertelt over: de krachtige werking van het delen van je verhaal. Kijk hiervoor ook op haar website www.ikbenenikvertel.nl.
Vrijwillige bijdrage.

Cursus “Schrijven van je eigen levensverhaal”
Het schrijven van je levensverhaal is een cursus van 7 bijeenkomsten die om de 14 dagen gehouden wordt door Jeroen Hendriken.
De cursus is gebaseerd op zijn boek Rimpelingen, autobiografisch schrijven voor kankerpatiënten. Zijn methode van autobiografisch schrijven is geschikt voor iedereen. Daarom is deze cursus geschikt voor iedereen die zich wil verdiepenin het schrijven van zijn/haar levensverhaal.

De cursus vraagt bereidheid om met enthousiasme je eigen inzichten in je leven te onderzoeken, te beschrijven en te bespreken met anderen. Het schrijven van een autobiografie helpt om helder te krijgen wat de grote ontwikkelingslijn in het achter je liggende leven is en wat je nog te doen hebt. De cursus op zich leidt niet tot een volledige autobiografie maar tot een aantal schrijfervaringen die helpen je definitieve autobiografie te schrijven.
Je kunt tegenwoordig heel makkelijk je eigen autobiografie in het gewenste aantal boeken laten drukken en cadeau geven aan familie en vrienden.

De resultaten van deze cursus zijn:
• Trots en tevredenheid over het boek met je eigen levensverhaal
• Uitwisseling van ervaringen rond je levensverhaal; verdieping van de thema’s
• Elkaar feedback geven, luisteren, bekritiseren en empathie tonen
• Het ontwikkelen van focus op en vertrouwen in de toekomst
• Antwoorden zoeken naar existentiële vragen over de betekenis van het leven
• Aandacht ontwikkelen voor spiritualiteit en zingeving

Thema’s die behandeld worden zijn o.m.
• schrijven vanuit het hier en nu
• betekenis onderzoeken van je leven
• de rol van kwetsbaarheid en gevoelens
• steun en hulp in je leven
• veerkracht en eigen leiderschap
• spiritualiteit en zin van je leven

Data
In overleg met de deelnemers wordt een tijdstip bepaald in de ochtend, middag of avond. Bijeenkomsten duren 2,5 uur en worden om de 14 dagen gehouden. Schrijfopdrachten worden thuis gemaakt.

Kosten
Voor deze activiteit wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd van € 10,- per persoon voor de totale cursus (incl. koffie en thee). Daarnaast wordt er gewerkt met het boek Rimpelingen als inspiratiebron (22,95)

Aanmelden
Bij Oase Oosterbeek, Lebretweg 2a, Oosterbeek, dat is ook de cursuslocatie.
Mail: activiteiten@OaseOosterbeek.nl.
U dient bij de aanmelding te vermelden of u overdag of alleen ’s avonds beschikbaar bent.

Meer informatie over deze activiteit bij Jeroen Hendriksen 026-4432471 en mail: j.hendriksen132@upcmail.nl.