Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Taalcafé
Op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00uur is ere en inloop in onze huiskamer. De inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten. Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Voor meer informatie: op de dinsdagmiddag in Oase of via telefoonnummer 026-3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Programma 2017 – 2018

Cursus “Schrijven van je eigen levensverhaal”
Cursus ‘Schrijven van je eigen levensverhaal’ door Jeroen Hendriksen.

Er zijn inmiddels 6 bijeenkomsten geweest en de laatste bijeenkomst staat gepland op maandag 3 september. Hieronder de ervaringen van twee deelnemers.

Oase, een rustpunt
Eens in de veertien dagen zijn we aanwezig met zes mensen in de huiskamer van de Oase. We staan, met begeleiding van Jeroen Hendriksen, stil bij de vraag hoe het leven voor ieder van ons is verlopen. We blikken terug op alle mooie ervaringen, maar ook op pijnlijke en ingrijpende gebeurtenissen in ons leven en alles wat daar tussen zit. We proberen de betekenis te doorgronden, er zin aan te geven, waardoor er soms verrassend nieuwe inzichten ontstaan. We schrijven er over, lezen voor en proberen te formuleren hoe we er verder mee zijn gegaan of willen gaan. We leren luisteren, we leren open en nieuwsgierige vragen te stellen. Dit alles in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen. En langzamerhand ontstaat ieders eigen levensverhaal. Inspirerend, een verrijking op velerlei gebied. Ik kijk uit naar deze 14-daagse oase van rust, ook al is het soms hard werken geblazen. Maar inmiddels weet ik, het levert me ook heel wat op.

Thuiskomen bij jezelf
Dat staat in het logo van de Oase en dat kun je zeker zeggen van de cursus Autobiografisch schrijven die ik dit voorjaar volg in de Oase. Een fijne groep mensen werkt onder de bezielende leiding van Jeroen Hendriksen aan hun eigen levensverhaal. Ik vind de cursus zo bijzonder omdat Jeroen ons leert onze verhalen te schrijven vanuit zingeving. Tijdens het schrijven merk ik dat verborgen herinneringen boven komen. En ik voel me niet alleen uitgenodigd stil te staan bij mijn eigen verhaal, maar ook om te luisteren naar de verhalen van de andere deelnemers. Wat een geluk om mee te doen aan deze inspirerende activiteit, in de Oase, in Oosterbeek.