Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Elke dinsdag 12.00-13.30 uur is er een inloop met eenvoudige lunch, ontmoeten, samen eten en een gesprek.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Altijd al je levensverhaal willen opschrijven?
Op maandag 7 oktober start voor de derde keer de cursus autobiografisch schrijven in Oase. In 7 middagen schrijf je onder deskundige leiding van Jeroen Hendriksen je levensverhaal. De cursus wordt gegeven op basis van zijn boek ‘Rimpelingen’. Je hebt de mogelijkheid om het aan te schaffen tijdens de cursus.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus, er wordt alleen een bijdrage van 10 euro gevraagd voor de koffie en de thee.
De data zijn: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december en de datum van de laatste middag is in overleg met de groep. Tijd: 14.00-16.30 uur.
Hieronder lees je een ervaring van een van de deelnemers van afgelopen jaar.
Wil je meedoen, geef je dan op via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Cursus autobiografisch schrijven, confronterend en boeiend
In januari las ik in Hoog en Laag een interview met Jeroen Hendriks over de cursus autobiografisch schrijven, die hij ging geven in Oase Oosterbeek. Het sprak me meteen aan. Na jarenlang over anderen te hebben geschreven, leek het me leuk nu eens over mezelf te schrijven en na te denken over dat wat belangrijk is geweest in mijn leven. ‘De rode draad ontdekken’, zoals Jeroen Hendriks het aankondigde . Op 11 februari was het zover, zeven mensen schaarden zich om de tafel in de zaal van Oase en het feest -want dat was het voor mij- kon beginnen. Meteen bleek dat niet iedereen dezelfde verwachting van de cursus had, waardoor er twee mensen afvielen. Om de twee weken komen we bij elkaar en bespreken we wat iedereen met de huiswerkopdracht heeft gedaan. Leidraad daarbij is het boek Rimpelingen, dat Jeroen heeft geschreven speciaal voor mensen met kanker die de balans willen opmaken van hun leven, maar eigenlijk voor iedereen die wil reflecteren op zijn of haar leven tot nu toe. Het is heel bijzonder om bewust terug te gaan in je leven en er belangrijke momenten, kantelmomenten en verdrietige momenten uit te lichten. Dat is confronterend, maar wel heel goed. De schrijfopdrachten voor thuis kun je net zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Binnen de groep is een sfeer van vertrouwen ontstaan. Daarin heeft Jeroen zeker een aandeel, want hij is zelf heel open over wat er in zijn leven is gebeurd. Door je verhaal te delen en de ander de gelegenheid te geven om vragen te stellen, komt er meer inzicht. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en loopt nog tot eind april. Het is niet de bedoeling dat de deelnemers dan een kant en klare biografie af hebben, maar een eerste aanzet van je eigen levensverhaal staat dan wel op papier. Ook is er inzicht gekomen in waarom bepaalde dingen zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. En natuurlijk is dat voor iedereen anders.

Programma 2019 – 2020

Lezing: Ouder worden, hoe wordt mijn kwaliteit van leven?

In juni 2019 gaf Marja Jellesma-Eggenkamp een lezing over ouder worden en de kwaliteit van leven. De inhoud van deze lezing ging voornamelijk over de fysieke en sociale kwaliteit van leven. Zij gaat nu een vervolglezing geven waarbij zingeving centraal staat.
Ouder worden is iets waar mensen vaak tegenop zien omdat het voor hen te maken heeft met verlies – van zelfstandigheid, van fysieke vermogens, soms ook van de vertrouwde woonomgeving, van een sociaal netwerk, van geestelijke capaciteiten. Dat alles hoort er zeker bij, maar het is niet het hele plaatje. Oud zijn kan goed samengaan met het ervaren van kwaliteit van leven, al gebeurt dat niet vanzelf.
In deze lezing wordt aandacht geschonken aan wat mensen verwachten van het ouder worden, wat daarbij belangrijk is om te weten. Maar ook aan de vraag hoe je het ouder worden zinvol en waardevol kunt ervaren.
Vanwege de beperkte ruimte willen we u vragen u vooraf voor deze lezing op te geven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: woensdag 16 oktober, 19.30 – 21.30 uur
Door Marja Jellesma-Eggenkamp, klinisch geriater n.p.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Gespreksavonden: Het Leerhuis van het Leven
Hans Lammers verzorgt 4 bijeenkomsten over wezenlijke thema’s die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: 20 november, 22 januari, 25 maart, 22 april
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl
Kosten voor deelname: vrijwillige bijdrage

Bakkie Troost

Op de 2e vrijdag van de maand is er een inloop met aandacht voor verlies en verdriet. U hebt daar de mogelijkheid van een gesprek met elkaar en/of met een deskundige. De eerstvolgende dat zijn 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december. U kunt binnenlopen tussen 10.00 en 12.00 uur.
De koffie en thee staan klaar.