Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Taalcafé
Op de dinsdagmiddag van 14.00-16.00uur is ere en inloop in onze huiskamer. De inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten. Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Voor meer informatie: op de dinsdagmiddag in Oase of via telefoonnummer 026-3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Programma 2018 – 2019

Gespreksavonden: Het Leerhuis van het Leven
Hans Lammers verzorgt 4 bijeenkomsten over wezenlijke thema’s die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen Eerste bijeenkomst “Leerhuis van het Leven”: Grenzen aan het goede.

Mensen willen doorgaans goed doen, voor anderen en voor zichzelf. En wie droomt er niet van een wereld waarin het goed leven is? Waar mensen in vrede samenleven in rechtvaardige en veilige omstandigheden. Eigenlijk dromen we van een wereld die perfect is en daar willen we graag aan bijdragen.

In de praktijk lopen mensen echter vroeg of laat tegen de grenzen van het goede aan. De tegenhanger van het goede, het kwaad, komt vroeg of laat op onze weg. En dat kwaad kan verschillende vormen aannemen. Het toont zich (min of meer anoniem) in de onrechtvaardigheid die systemen en de toepassing van regels met zich meebrengen, maar we stuiten er ook op in de relaties met mensen die dicht bij ons staan en tenslotte ook in onszelf.

Op deze eerste van 4 bijeenkomsten van ‘Het Leerhuis van het Leven’ willen we met elkaar in gesprek gaan over de grenzen aan het goede, in de samenleving en in onze eigen mogelijkheden, en hoe je daarmee kunt omgaan.
Het gesprek wordt ingeleid door Hans Lammers aan de hand van een kort verhaal uit het bijbelboek Mattheus en met een tekst van de filosofe Hannah Arendt die veel nagedacht heeft over de vraag hoe het kan gebeuren dat gewone mensen – vaak zonder dat ze zich er bewust van zijn – een bijdrage leveren aan ernstige vormen van kwaad.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: Donderdag 1 november van 19.30 – 21.30 uur
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl
Kosten voor deelname: vrijwillige bijdrage

Grafsteen Hannah Arendt