Activiteiten

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Activiteiten

Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen en op actuele thema’s die spelen in de buurt, de regio of de samenleving als geheel. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan ondersteuning, toerusting en verdieping van de vrijwilligers die actief zijn in Oase Oosterbeek.

Aanmelding via email: activiteiten@OaseOosterbeek.nl

Inloop
Oase Oosterbeek is een plaats van ontmoeting. Op maandag van 9.30-12.30 en donderdag van 13.30-16.30 kun je binnenlopen, om met andere aanwezigen een praatje te maken, een kop koffie of thee te drinken, of gewoon de krant te lezen. Zo kun je kennismaken met de informele omgeving waar Oase Oosterbeek voor staat.
Elke dinsdag 12.00-13.30 uur is er een inloop met eenvoudige lunch, waarbij we luisteren naar een tekst uit “Brood voor onderweg” van Harrie Nouwen.
Wellicht zoek je een plek om tot rust te komen, om even afstand te nemen van zaken die je elke dag bezig houden. Bijvoorbeeld dat verdriet, die tegenslag of dat verlies… Oase Oosterbeek biedt je dan een plek om weer tot jezelf te komen. Dat kan met anderen in de gemeenschappelijke ruimte, of alleen in aparte kamers.

Gesprek
Je hebt misschien al langere of kortere tijd de behoefte om iets wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt te delen met iemand anders, een verhaal van verdriet, tegenslag, verlies… Maar waar kun je dat verhaal kwijt? Waar vind je iemand die echt luistert, met aandacht, onbevooroordeeld en discreet? Bij Oase Oosterbeek zijn er mensen met wie je een afspraak voor zo’n gesprek kunt maken. Loop dan gerust bij Oase Oosterbeek binnen voor een afspraak. Of mail ons: info@OaseOosterbeek.nl.

Lunch
Elke 2e woensdag van de maand is er een lunch in Oase van 12.30-14.00 uur. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@OaseOosterbeek.nl of intekenen op de lijst in Oase. Kosten zijn €5,- per persoon.

Leesgroep
Deze groep komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Het boek wordt gezamenlijk gekozen. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven via activiteiten@OaseOosterbeek.nl.


‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe
Een intieme liefdesverhouding maakt een mens gelukkig, maar waarom is het zo moeilijk om die te vinden, laat staan in stand te houden? Veelgehoorde verklaringen wijzen in de richting van individualisering, misbruik, mondige vrouwen en besmuikte mannen. In die boek biedt Paul Verhaeghe een andere kijk: de belangrijkste intieme relatie is die met ons eigen lichaam. Zonder een goede afstemming op je eigen lijf is een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk.
Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk onderzoekt Verhaeghe actuele kwesties en vragen rondom intimiteit: hoe dachten en denken we over de kloof tussen lichaam en geest? Is die splitsing niet achterhaald? Hoe zien we ons eigen lichaam nu het internet de plaats van de kerk ingenomen heeft? Welke rol speelt opvoeding in de verhouding tot je eigen lichaam? Wat is de invloed van traumatische ervaringen zoals geweld en seksueel misbruik? Zijn we überhaupt in staat om samen te vallen met onszelf? En: hoe kunnen we een duurzame intieme relatie opbouwen met iemand anders?

Meditatiegroep
In de wekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van 20.00-21.30 uur worden we stil aan de hand van muziek waarna we 20-30 minuten meditatief bij elkaar zijn. Daarna luisteren we opnieuw naar muziek en een korte tekst. We sluiten af met gezamenlijk thee drinken.
Wilt u meer weten over onze meditatiegroep kunt u contact opnemen met Ine van Steen, telefoonnummer : 026-4455062. Direct aanmelden kan via inevansteen@hotmail.com. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Cursus autobiografisch schrijven
Op maandag 14.00-16.30 uur verzorgt Jeroen Hendriksen voor twee groepen de cursus autobiografisch schrijven. De cursus kent 7 bijeenkomsten. De eerste groep start op 4 februari en de tweede groep op 11 februari.
De cursus wordt gegeven op basis van het boek “Rimpelingen”, door Jeroen geschreven.

Programma 2018 – 2019

Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Bij Oase Oosterbeek zetten we deze dag in het bijzonder de deuren open voor vrouwen.
Iedereen mag een traditionele lekkernij meenemen uit haar thuisland, samen zal dat een veelkleurig buffet vormen. Dit is niet verplicht, alleen komen om anderen te ontmoeten en gezellig mee te eten mag ook. Samen met vrouwen uit verschillende culturen willen we deze dag een bijzondere invulling geven. Wees welkom!

Plaats: Oase Oosterbeek, Lebretweg 2a, Oosterbeek
Datum: Vrijdag 8 maart van 14:00 – 16:00 uur
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl

 

Gespreksavonden: Het Leerhuis van het Leven
Hans Lammers verzorgt 4 bijeenkomsten over wezenlijke thema’s die een mens op zijn/haar levensweg kan tegenkomen.

Op donderdag 14 maart 2019 tijdens de derde bijeenkomst richten we ons op een fenomeen dat helaas een sterke groeit doormaakt: de ervaring van nutteloosheid door een steeds grotere groep mensen. We richten ons daarbij vooral op de nauwe verbondenheid tussen werk (een inkomen verdienen) en (zelf)waardering en doen dat aan de hand van de beroemde Bijbelse parabel van de ‘werkers van het elfde uur’. Vervolgens maken we de stap naar de actualiteit aan de hand van een tekst van de Amerikaanse socioloog Richard Sennett die spreekt over het ‘spook van de nutteloosheid’ dat opdoemt wanneer mensen hun talenten niet meer kunnen inzetten in het kader van werk dat hen waardering oplevert. Daarbij wijst Sennett op de groep ouderen die niet alleen steeds ouder worden en dus een groter deel van hun leven buiten het arbeidsproces staan, maar waar men ook op steeds lagere leeftijd toe gerekend wordt. In het aansluitende gesprek zal het gaan over de vraag hoe we om willen/kunnen gaan met de talenten van mensen en de waardering die verbonden is met de inzet van die talenten voor de samenleving. In dat kader kan ook het ‘basisinkomen’ onderwerp van gesprek zijn.

Plaats: Oase Oosterbeek
Datum: Donderdag 14 maart van 19.30 – 21.30 uur
Opgave via activiteiten@OaseOosterbeek.nl
Kosten voor deelname: vrijwillige bijdrage

Op donderdag 25 april 2019 is de vierde bijeenkomst van het ‘Leerhuis van het Leven’.