Zorgzaamheid in Oosterbeek – Jaarverslag 2022

Voor mij is een van de redenen om betrokken te willen zijn bij Oase, dat het een bijdrage wil leveren
aan een zorgzame samenleving. De terugtredende overheid, zo staat te lezen in onze doelstellingen,
heeft tot gevolg dat de zorg voor kwetsbare mensen afneemt. Ik zou willen stellen dat de
terugtredende overheid door de focus op zelfredzaamheid, eigen regie en verantwoordelijkheid
kwetsbaarheid van veel mensen vergroot.


Zoals u in ons jaarverslag kunt lezen heeft Oase Oosterbeek ook afgelopen jaar laten zien dat het hier iets
tegenover wil stellen. Het weet de broodnodige zorgzaamheid, het omzien naar elkaar handen en
voeten te geven. Met de coronaperikelen (hopelijk definitief) achter ons heeft coördinator Jeroen,
samen met de vrijwilligers, een veilige veste kunnen creëren. Een groeiend aantal bezoekers weet
zich gezien en gehoord; koffie drinkend, pratend (in een groep of individueel), etend, een spelletje
spelend komen serieuze en leuke onderwerpen aan bod.


Om te kunnen doen wat ze wil doen, is Oase ingebed in een weefsel van andere inloophuizen en
voorzieningen die bijdragen aan een zorgzame samenleving. Leren van en met elkaar, inspiratie
geven en ontvangen, reflecteren op plannen en gedane zaken……. We hopen dit komend jaar te
kunnen voortzetten.


Ook in 2022 hebben we onze activiteiten kunnen uitvoeren met de geldelijke bijdragen van
sponsoren en donateurs. Het bestuur wil hen langs deze weg hartelijk danken voor hun bijdrage aan
het voortbestaan van Oase.


Zonder onze inspirerende en hardwerkende vrijwilligers had Oase niet kunnen betekenen wat ze
betekent in het leven van veel inwoners. Het bestuur wil de zorg voor deze vrijwilligers, net als die
voor bezoekers, hoog op de agenda houden. Daarbij hoort intervisie en scholing, maar is ook een
heel groot ‘dank jullie wel!’ op z’n plaats. Dank gaat ook uit naar de drie bestuursleden die afscheid
namen van Oase: dhr. van Kuijck, dhr. van der Meer en dhr. de Vries.

Namens het bestuur,
Eveline Bolt (voorzitter)

Lees deze inleiding in ons volledige jaarverslag 2022 die u hier kunt downloaden

Jaarverslag 2022 Oase Oosterbeek
Jaarverslag 2022 Oase Oosterbeek