Nieuws

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Nieuwsbrieven

2018 december – Een ‘bakkie troost’.
2018 november – Fonds Franciscus.
2018 september – Het leerhuis van het leven.
2018 juli – Dank aan de vrijwilligers.
2018 mei – Oase ontwikkelt zich verder.
2018 april – Mantelzorg.
2018 maart – Vrijwilliger.
2018 februari – Individueel gesprek.
2018 januari – Nieuwjaar.

 


Nieuws

Beëindiging Taalcafé

De afgelopen maanden hebben we ons bezonnen op de voortgang van het taalcafé. Al enige tijd zien we dat het aantal bezoekers terugloopt, zodat we ons hebben afgevraagd in hoeverre het Taalcafé nog beantwoordt aan een behoefte.

Vanuit de initiatiefnemers van het taalcafé weten we dat het taalcafé in Renkum en in Wolfheze dezelfde terugloop in bezoekersaantallen zien. Dat is deels te wijten aan de verandering in huisvesting van statushouders. Voor een ander, misschien wel groter deel komt dit doordat er voor deze doelgroep al veel wekelijkse activiteiten zijn die verplicht worden. Een niet-verplichte activiteit die zich richt op het leren van taalvaardigheid delft dat al snel het onderspit in de volle agenda. Er is bij statushouders echter nog wel degelijk behoefte aan informeel contact en hulp bij dagelijkse handelingen. Daarom wordt onderzocht of het opzetten van een maatjesproject in deze behoeften kan voorzien.

Als Oase Oosterbeek zetten we uiteraard onverminderd in op het leggen van informele contacten op de verschillende inloopmomenten en de activiteiten. Een onderdeel daarvan is de nieuwe activiteit gericht op het voeren van gesprekken, die we bewust op dezelfde dag hebben geplaatst. Leer er meer over hieronder in “Brood voor Onderweg”.

Brood voor Onderweg

Brood voor Onderweg is een nieuwe activiteit waarbij we tijdens een maaltijd ons leven met elkaar willen delen. Iedere dinsdag biedt Oase Oosterbeek een lunch aan waarbij tafelgesprekken over het leven plaats kunnen vinden. De broodmaaltijden zijn eenvoudig en gezond en worden geopend met een inspirerende tekst. Over deze tekst kan verder gesproken worden maar ook uw eigen inbreng is belangrijk, het gaat om het gesprek.

Iedere dinsdag van 12:00 – 13:00 uur. Opgave is niet nodig.

Een ‘bakkie troost’ in Oase Oosterbeek

Soms heb je verdriet om iets dat je bent verloren. Een partner of een andere dierbare, een baan, een fijne plek. Je omgeving heeft niet altijd begrip voor jouw verhaal. “Het is toch al zo lang geleden dat je je partner hebt verloren?”, of “Die scheiding, daar ben je nu toch wel overheen? Je vindt vast wel iemand anders.” Voor de omgeving lijkt het er soms op dat je na je verlies de draad weer goed hebt opgepakt.

Maar toch … het verdriet, de pijn of het lege gevoel van gemis, het is er nog steeds. Je wilt er anderen niet mee lastig vallen maar dat voelt wel heel eenzaam. Soms zou je willen je dat ergens kwijt kon. Of dat je van anderen hoorde die hetzelfde gevoel hebben.

Oase Oosterbeek wil graag ruimte bieden voor die wens met een maandelijks café dat we “Bakkie Troost” noemen. In een ongedwongen sfeer waarin niets moet, maar veel mag, komen onderwerpen als weduwnaarschap, scheiding, achteruitgaande gezondheid, verlies van werk, het gevoel niet meer van waarde te zijn en andere vormen van verlies aan de orde. Tijdens elke bijeenkomst wordt een van deze thema’s in een korte inleiding geïntroduceerd. Vervolgens is er alle ruimte en vrijheid om over dit thema in gesprek te gaan onder leiding van een ervaren begeleider.
Daarbij kan je over jouw eigen ervaring vertellen, maar mag je ook luisteren naar die van anderen. Herkenning en erkenning van wat verlies met je kan doen is het belangrijkste doel van dit café. Het is mooi meegenomen als het er ook toe leidt dat mensen bij elkaar steun ervaren of dat het een opstap is naar andere activiteiten die ondersteunend zijn bij het omgaan met verlies.

Vanaf vrijdag 11 januari, staat elke 2e vrijdag van de maand om 10 uur de koffie en de thee klaar, je kunt tot 12 uur elk moment binnenlopen. Rond 10.15 uur wordt het thema ingeleid.

Het thema op 11 januari 2019 is: “Ik mis je nog steeds”. Ook al is iemand al jaren geleden overleden, het gemis is er nog steeds. Maar wie ziet dat nog? En met wie kan je het daarover nog hebben?
De begeleiding vindt plaats door geestelijk verzorger Liesbeth ter Elst.

Fonds Franciscus op de bres voor inloophuizen zoals Oase Oosterbeek

Kansfonds is ruim 60 jaar geleden opgericht om te voorkomen dat kwetsbare mensen buitengesloten raken. In het jubileumjaar 2017 introduceerde Kansfonds een speciaal fonds op naam: Fonds Franciscus. Dit fonds richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Omdat dit dé belangrijkste plek is waar deze mensen nog contact van mens tot mens hebben. Nadat Oase Oosterbeek eerder al bijdragen mocht ontvangen van het Kansfonds ontvangt Oase Oosterbeek nu voor 2018 en 2019 steun van Fonds Franciscus. Een van de voorwaarden is dat Oase Oosterbeek deelneemt aan bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Naast Fonds Franciscus ontving Oase Oosterbeek ook de afgelopen tijd ook (toezeggingen voor ) bijdragen uit het innovatiefonds van de Gemeente Renkum voor training van de vrijwilligers, van de Dullertsstichting voor de verbreding van de activiteiten, van de Maatschappij van Welstand en van de Passionisten. Met deze bijdragen is er weer ruimte voor drie dagen per week professionele ondersteuning van de vrijwilligers en begeleiding van de gasten. Om de exploitatie rond te krijgen zijn daarnaast wel ook de begrote bijdragen van donateurs en kerken nodig, evenals hopelijk een meer structurele bijdrage van de Gemeente Renkum.

Jeroen van Slooten nieuwe coördinator Oase Oosterbeek

Per 1 november heeft Oase Oosterbeek een nieuwe coördinator, Jeroen van Slooten. Jeroen (42) volgt Dorien Brouwer op die deze functie sinds afgelopen voorjaar vervulde. Dorien heeft een nieuwe, uitdagende baan gevonden die zij niet meer kan combineren met haar werkzaamheden in de Oase. De komende weken zal Jeroen zich gaan inwerken en verschillende gelegenheden aangrijpen om kennis te maken met onze gasten en vrijwilligers. Dorien blijft wel verbonden aan Oase Oosterbeek en behartigt voorlopig nog onze belangen in de contacten met de gemeente en met andere organisaties in het sociale domein in de gemeente Renkum.

Jeroen zal zich met name bezig gaan houden met de organisatie van de activiteiten van Oase Oosterbeek, met de inrichting en het onderhoud van onze ruimten, met de coördinatie, inzet en werving van vrijwilligers, met PR en publiciteit en met de uitbreiding en verdieping van ons bestaande aanbod. Initiatiefnemer Hans Lammers kan zich hierdoor als zingevingsbegeleider meer gaan richten op het inhoudelijke contact met gasten en vrijwilligers.

Jeroen brengt een rijke ervaring mee uit Amsterdam waar hij de afgelopen 8 jaar huismeester/beheerder was van een viertal monumentale panden van de Protestantse Diaconie. Naast beheers- en organisatiewerkzaamheden, was Jeroen daar ook betrokken bij het opzetten van projecten voor dagbesteding. Met dat laatste heeft hij opnieuw een start gemaakt in de gemeente Renkum, iets wat hij naast zijn werk op de Oase doet. Jeroen is getrouwd met Lianne en zij hebben twee kinderen.