Nieuws

“ontmoeting, gesprek, rust en inspiratie”

Nieuwsbrieven

2017 december – De basis versterken.
2017 oktober – Lezing: Ervaring van een rechter.
2017 september – Wandeling Wolfheze.
2017 juni – Vrijwilligers en vrienden avond.
2017 april – Lezing: Petra Sips.
2017 januari – Lezing: Vier het leven.


Nieuws

Bijeenkomst: De toegang tot zorg in de gemeente Renkum
Door Tom Erkens en Rita Weeda, PvdA

De afgelopen maanden zijn wij, met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in gesprek gegaan over de toegang tot zorg in de gemeente Renkum. In de gesprekken kwam vaak aan de orde dat tijdig signaleren en benoemen van problemen die mensen hebben, belangrijk is om te voorkomen dat de problemen toenemen en beroep moet worden gedaan op zwaardere zorg. Dat signaleren kan op verschillende manieren gebeuren: door familie, door wijkverpleegkundigen, door huisartsen en ook door organisaties en bewoners die activiteiten organiseren met als doel ontmoeting, begeleiding en ondersteuning, ontspanning en gezelligheid. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het Huis van Renkum. En zo zijn er meer mooie voorbeelden zoals de stichtingen Talent en Oase Oosterbeek.
In de praktijk blijkt dat initiatiefnemers vaak tegen dezelfde vragen aanlopen; hoe krijg ik mijn initiatief gefinancierd, hoe vind ik geschikte vrijwilligers, hoe krijg ik steun van de gemeente, zijn anderen hier al mee bezig en hoe kunnen we dan samenwerken en gaan we dubbelen of elkaar aanvullen?
In een gesprek met Oase Oosterbeek kwam het idee naar voren een bijeenkomst te organiseren met en voor organisaties, instellingen en inwoners die activiteiten uitvoeren voor ontmoeting en zorg. Doel van de bijeenkomst is kennismaking, uitwisselen van ervaringen en onderzoeken van mogelijkheden om tot een ‘netwerk’ te komen om elkaar te versterken en samen de antwoorden te kunnen geven op de zorgvragen van inwoners.

Wij benaderen u omdat ook uw organisatie dergelijke activiteiten organiseert en nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op donderdag 15 maart a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur bij Oase Oosterbeek aan de Lebretweg 2a in Oosterbeek. Wilt u uw komst bevestigen door middel van een mail aan pvdarenkum@ziggo.nl?

Kennismaking met Anne van der Most
Mijn naam is Anne van der Most, ik heb heel lang in de gemeente Renkum gewoond, eerst samen met mijn man en kinderen en de laatste zeven jaar woon ik alleen, in Oosterbeek.

Ongeveer twee jaar geleden las ik een oproep in de krant om je aan te melden als vrijwilliger bij Oase onder andere om met mensen in gesprek te gaan die daar behoefte aan hebben. Ik heb mij toen opgegeven. Als vrijwilligster bij Sensoor heb ik een intensieve training gehad om maar na tien jaar was het tijd om daarmee te stoppen. Mijn opgebouwde deskundigheid wil ik nu gebruiken bij Oase Oosterbeek.

Er hangt een briefje aan mijn muur met de tekst: In de derde helft heb je soms de behoefte om door te geven wat je zelf hebt ontvangen: “de rimpeling”. Dat had ik graag zelf bedacht want dat is wat ik ook voel, noem het mijn motivatie…”.

Vrijwilligers
Wilt u betrokken zijn bij Oase? Vindt u het ook waardevol om iets voor een ander te kunnen betekenen?

Wij zoeken:
– gastvrouwen en gastheren die de inloop begeleiden op de maandagochtend of de donderdagmiddag;
– penningmeester voor het Bestuur;
– een secretarieel/administratieve kracht voor een paar uur per week.
Lijkt het u leuk om een van deze taken op u te nemen, stuur dan een mail naar info@OaseOosterbeek.nl t.a.v. Hans Lammers